THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Job code Job position Expiration date Numbers Workplace
DAG2023 Tuyển Dụng Nhân Viên Kế Toán Thuế 31/12/2023 01 Hà Nội
DAG2023 Tuyển dụng Nhân viên Kiểm soát nội bộ 31/12/2023 01 Hà Nội
DAG2023 Chuyên Viên Mua Hàng (Tiếng Trung) 31/12/2023 01 Hà Nội
DAG2023 Tuyển dụng Giám đốc nhà máy 30/11/2023 01 TP. Hà Nội
DAG2023 Tuyển dụng trưởng phòng kỹ thuật 30/11/2023 02 TP.Hà Nội và Hà Nam
DAG2023 Tuyển dụng kế toán nội bộ 30/11/2023 01 Hà Nội
DAG2023 Tuyển Dụng Trưởng Phòng Kinh Doanh 30/09/2023 01 Tp Hồ Chính Minh
DAG2023 Tuyển Dụng Trợ lý Chủ Tịch 31/10/2023 1 Hà Nội
DAG2023 Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh doanh 31/10/2023 02 Hà Nội
DAG2023 Tuyển dụng Phó phòng Kế toán 28/08/2023 01 Hà Nội
Tuyển dụng Kế toán thanh toán 30/11/2023 01 Hà Nội
DAG2023 Tuyển Dụng Kế Toán Tổng Hợp Quản Trị 31/07/2023 01 Hà Nội
DAG2023 Tuyển dụng Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ 30/06/2023 01 Hà Nội
DAG2023 Tuyển Dụng Nhân Viên Trade Marketing 31/05/2023 01 Hà Nội
DAG 2023 Tuyển Dụng Nhân Viên Cơ Điện 15/04/2023 01 Ngọc Hồi, Hà Nam
DAG2023 Tuyển Dụng Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất 15/04/2023 01 Tp Hồ Chính Minh
DAG2023 Tuyển Dụng Chuyên Viên HCNS Tổng Hợp 28/02/2023 01 TP.HCM
DAG2022 Tuyển Dụng Kế Toán Tổng Hợp 28/02/2023 01 Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội
DAG2022 Tuyển Dụng Phó Giám Đốc 28/02/2023 01 Ngọc Hồi, Hà Nam
DAG2022 Tuyển Dụng Digital Marketing 28/02/2023 01 Hà Nội
DAG 2022 Tuyển Dụng Trưởng Phòng Phát Triển Dự Án 30/10/2022 Hà Nội
DAG2022 Tuyển Dụng Nhiều Vị Trí Tại Nhà Máy SMW – Ngọc Hồi (Thanh Trì) 30/09/2022 100 Ngọc Hồi
DAG2022 Tuyển Dụng Nhân Viên Kho 15/10/2022 01 Ngọc Hồi, Hà Nam
DAG2022 Tuyển Dụng Trưởng Phòng Cơ Điện 15/09/2022 01 Ngọc Hồi, Hà Nam
DAG2022 Tuyển Dụng Nhân viên HCNS Tổng hợp 15/09/2022 01 Ngọc Hồi
DAG2022 Tuyển Dụng Công Nhân Lao Động 30/10/2022 20 Hà Nam
DAG2022 Tuyển Dụng Trợ Lý Tổng Giám Đốc 30/08/2022 01 Hà Nội
DAG2022 Tuyển Dụng Kế Toán Xuất Nhập Khẩu 15/08/2022 01 Hà Nội
DAG2022 Tuyển Dụng Kế Toán Tổng Hợp 10/08/2022 01 Hà Nội
DAG2022 Tuyển Dụng Giám Sát Xây Dựng 31/07/2022 01 Hà Nam
DAG 2022 Tuyển Dụng Chuyên Viên Thiết Kế 20/07/2022 01 Hà Nội
DAG2022 Tuyển Dụng Sales Admin 20/07/2022 01 Hà Nội
DAG 2022 Tuyển Dụng Kỹ Sư Giám Sát Công Trình (Đã Hết Hạn) 12/07/2022 01 Hà Nam
DAG2022 Tuyển Dụng Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung 31/05/2022 01 Hà Nam
DAG2022 Tuyển Dụng Nhân Viên Admin 15/03/2022 01 TP.HCM
DAG2022 Tuyển Dụng Trưởng Phòng Marketing 15/03/2022 01 Hà Nội
DAG2022 Tuyển Dụng Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng 15/03/2022 01 Hà Nam
DAG2021 Tuyển Dụng Trưởng Phòng Kiểm Soát Chất Lượng 30/11/2021 01 Hà Nam
DAG2021 Tuyển Dụng Trưởng Nhóm Admin 15/10/2021 01 Hà Nội
DAG2021 Tuyển Dụng Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp 01/10/2021 01 Hà Nội
DAG2021 Tuyển Dụng Trưởng/Phó Phòng Kế Hoạch Sản Xuất 31/08/2021 01 Hà Nam
DAG2021 Tuyển Dụng Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng 31/08/2021 06 Hà Nam
DAG2021 Tuyển Dụng Nhân Viên Thủ Kho 31/08/2021 02 Hà Nam
DAG2021 Tuyển Dụng Nhân Viên Cơ Điện 31/08/2021 02 Hà Nam
DAG2020 Trợ lý sản xuất (tiếng Trung) – ĐÃ HẾT HẠN 24/04/2021 01 Hà Nội
DAG2020 Trưởng Nhóm Mua Hàng – ĐÃ HẾT HẠN 24/04/2021 01 Hà Nội
DAG2020 Phó Giám Đốc Nhà Máy – ĐÃ HẾT HẠN 24/04/2021 01 Hà Nội; Hà Nam
DAG2020 Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Khẩu – ĐÃ HẾT HẠN 24/04/2021 02 Hà Nội

      Liên hệ bộ phận Tuyển dụng:
     Tel: (024) 3793 8686 Ext: 125
      Mobile : 0936 195 988
      Email: [email protected]